Kotimainen vaihtoehto teollisten laitosten ja hankkeiden toteutukseen

Yhteistyökonsortio FCG, Etteplan ja Prohoc tarjoaa täysin kotimaisen vaihtoehdon teollisten laitosten ja hankkeiden toteutukseen

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Etteplan Oyj sekä Prohoc Oy ovat muodostaneet yhteistyökonsortion, joka tarjoaa Suomen markkinoilla jo oleville tai tänne pyrkiville tehdas- tai laitostoimijoille täysin kotimaisen vaihtoehdon. Vastaamme yhdessä kumppaneina kokonaisvaltaisesti koko tehdas- tai laitostoteutuksesta sekä siihen liittyvistä selvitys-, luvitus-, suunnittelu-, projektinjohto- ja rakennuttamispalveluista. Yhdessä meillä on lähes 4 000 asiantuntijaa ja vuosikymmenten kokemus tehdashankkeiden toteutuksista Suomessa.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:llä on vahva ympäristöselvitysten, luvittamisen, infrasuunnittelun sekä veteen liittyvän konsultoinnin kokemus kotimaassa ja ulkomailla. Etteplan Oyj on ollut mukana lähes kaikissa viime aikoina toteutetuissa tehdasprojekteissa. Prohoc Oy on puolestaan ollut mukana laajasti kansainvälisissä rakennuttamis- ja projektijohtopalveluissa teollisuus- ja biotehdashankkeissa. Hankkeet toteutetaan tietomallintamalla digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. Konsortion osaamista täydentää laaja kansainvälinen asiantuntijaverkosto.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Etteplan Oyj sekä Prohoc Oy ovat yhteiständillä TeollisuusSummit 2016-tapahtumassa, standi no15.